องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แอสฟัลท์ติกคอนกรีต-ม3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แอสฟัลติกคอนกรีตม2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แอสฟัลติกคอนกรีตม1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แอสฟัลติกคอนกรีต-ม7 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แอสฟัลติกคอนกรีต-ม4 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คสล.ป่าสังข์-ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คสล-หนองคู-ม10 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คสล-ม12 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คสล-ม9 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คสล-ม-7 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คสล-ป่าสังข์-ม.14 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเดือนสิงหาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการทับด้วยผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านร่องคำ หมู่ที่ ๓- บ้านโนนค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการทับด้วย ผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1- บ้านหนองบัวเลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
21 - 40 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5