องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
E-SERVICE

สถิติ sitemap
วันนี้ 21
เดือนนี้2,501
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)13,808
ทั้งหมด 34,004

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศราคากลางกล้องวงจรปิด CCTV poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

camera_alt ภาพกิจกรรม
งานประเพณี กวนข้าวทิพย์ วัดบ้านหนองทุ่ม [27 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย [25 ตุลาคม 2566]
วันปิยมหาราช [23 ตุลาคม 2566]
ประเพณีบุญทอดเทียนโฮม วัดบ้านป่าสังข์ [15 ตุลาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายบุญทัน วงศ์อามาตย์
นายก อบต.ป่าสังข์
โทรศัพท์ : 0901935270
นายบุญทัน วงศ์อามาตย์
นายก อบต.ป่าสังข์
โทรศัพท์ : 0901935270

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ