องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแบบลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 125-๐๔ สายบ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๑ – บ้านร่องคำหมู่ที่ 3 ตำบลป่าสังข์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ราคากลางซ่อมสร้างโครงการเสริมผิวทาง Para Asphaltic Concrete บ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมอน หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าสังข์
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสวนมอน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ร่างขอบเขต ซ่อมสร้างผิวทางแบบลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 125-๐๔ สายบ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๑ – บ้านร่องคำหมู่ที่ 3 ตำบลป่าสังข์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ร่างขอบเขต ซ่อมสร้างผิวทางแบบลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 125-๐๔ สายบ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๑ – บ้านร่องคำหมู่ที่ 3 ตำบลป่าสังข์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ราคากลางซ่อมสร้างผิวทางแบบลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.125-04 สายบ้านป่าสังข์ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านร่องคำ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยานพาหนะ รถพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยานพาหนะ รถพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล ฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล ฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
81 - 96 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5