องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การจัดทำแนวปฏิบัติDos _ Don’ts
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ครับ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกน้ำประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
image แหล่งท่องเที่ยวงานประเพณี
แหล่งท่องเที่ยวงานประเพณี [30 พฤศจิกายน 2565]
 
folder เอกสารเผยแพร่