องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการทับด้วยผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านร่องคำ หมู่ที่ 3 – บ้านหนองบัวเลิง ตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการทับด้วยผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านร่องคำ หมู่ที่ 3 – บ้านโนนค้อ ตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการทับด้วยผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านร่องคำ หมู่ที่ 3 – บ้านโนนค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการทับด้วยผิวทางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต บ้านร่องคำ หมู่ที่ 3 – บ้านหนองบัวเลิง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมอน หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมอน หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมอน หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ทับด้วยผิวทางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4 – บ้านหนองผือน้อย ตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการทับด้วยผิวทางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต บ้านดอนแคน หมู่ที่ 2 – บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการทับด้วยผิวทางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต บ้านดอนแคน หมู่ที่ 2 – บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ทับด้วยผิวทางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4 – บ้านหนองผือน้อย ตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ ทับด้วยผิวทางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4 – บ้านหนองผือน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการทับด้วยผิวทางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต บ้านดอนแคน หมู่ที่ 2 – บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาส ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า-ออก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
41 - 60 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5