องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๓ สถานที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้นจากบ้านนางหนูกาน มะลิมาตย์ ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนภายในตำบลป่าสังข์ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลป่าสังข์ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๓ สถานที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้นจากบ้านนางหนูกาน มะลิมาตย์ ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองคู (คุ้มงูเหลือมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ก่อสร้าง กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองคู (คุ้มงูเหลือมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๕.๖๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องคำ หมู่ที่ ๓ สถานที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนางจันดี สีหานาม ถึง จนสิ้นสุดโครงการ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองคู (คุ้มงูเหลือมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ก่อสร้าง กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองคู (คุ้มงูเหลือมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๕.๖๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องคำ หมู่ที่ ๓ สถานที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนางจันดี สีหานาม ถึง จนสิ้นสุดโครงการ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑.เก้าอี้ทำงาน ระดับบริหาร ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน ๑ ตัว ๒.เก้าอี้ทำงาน ระดับวิชาการ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องคำ หมู่ที่ ๓ สถานที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนางจันดี สีหานาม ถึง จนสิ้นสุดโครงการ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องคำ หมู่ที่ ๓ สถานที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนางจันดี สีหานาม ถึง จนสิ้นสุดโครงการ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างส้วมสาธารณะ (แบบ ๒ ห้อง) ขนาด กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคาร ๙.๑๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ เครื่องที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์จำนวน 71 คนๆละ 27 บาท ต่อ/วัน เป็นเงิน 1,917 บาทจำนวน 21 วัน จำนวนเงิน 40,257 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ เครื่องที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ เครื่องที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ ปริมาณงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม. ลงหินเกร็ดพร้อมปรับเกลี่ย ๓๒.๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร ความสูง ๐.๖๐ เมตร ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๒ สถานที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้นจากบ้านนางจิราภา บัวเลิง ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บน ๒๑๕๓ ร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อหนังสื่อแบบเรียนเสริมประสมการณ์ ชุดที่ 1 (โลกหนังสื่อ) อายุ 3 ขวบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์จำนวน 42 ชุดๆล่ะ 200 บาทเป็นจำนวนเงิน 8,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อต้นเทียนและชุดสังฆทานโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. ตรานมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าสังข์ ระหว่างวันที่ ๓-๗,๑๐-๑๔,๑๗-๒๑,๒๔-๒๗,๓๑ กรกฎาคม ๓-๔,๗-๑๑,๑๕-๑๘,๒๑-๒๕,๒๘-๓๑ สิงหาคม ๑,๔-๘,๑๑-๑๕,๑๘-๒๒,๒๕-๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ รวม ๖๑ วันทำการ จำนวน ๗๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อต้นเทียนและชุดสังฆทานโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อต้นเทียนและชุดสังฆทานโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ กรณีชำรุดเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากที่นางเซี้ยน สมภักดี ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากที่นางสมจิตร บุญภา ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากที่นางเซี้ยน สมภักดี ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากที่นางสมจิตร บุญภา ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากที่นางเซี้ยน สมภักดี ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากที่นางสมจิตร บุญภา ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๒ สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากที่นางเซี้ยน สมภักดี ถึง สิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากที่นางสมจิตร บุญภา ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ จำนวนนักเรียน ๗๑ คนละๆ 27 บาท ต่อวัน เป็นเงิน ๑,๙๑๗ บาท จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเงิน ๓๘,๓๔๐บาท (สามหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
1 - 50 (ทั้งหมด 156 รายการ) 1 2 3 4