messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ส.ต.ท.สุรพล พรเสนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 087-2275624
นางกุหลาบทิพย์ บุศย์รัศมี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 097-9614949