องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(สขร1)ซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(สขร1) คสล.ม.2 คสล.ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ เรื่อง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
photo ราคากลางครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(สขร 1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ถึง อบต.ป่าสังข์
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านป่าสังข์ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าสังข์ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านป่าสังข์ – องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แอสฟัลท์ติกคอนกรีต-ม3
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แอสฟัลติกคอนกรีตม2
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แอสฟัลติกคอนกรีตม1
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แอสฟัลติกคอนกรีต-ม7
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แอสฟัลติกคอนกรีต-ม4
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 91 รายการ) 1 2 3 4 5