องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
chevron_right งานการศึกษา
นางประไพลิน สว่างแสง
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 081-3205155
นางบุญเย็น วงค์อินตา
ครู คศ.2
นางสาวจงจิต บุญภา
ครู คศ.2
นางสุรนีย์ นาคำสี
ครู คศ.2
นางสาวทองปน สอนภักดี
ครู คศ.2
นางนิ่มอนงค์ บุญพา
ครู คศ.2
นางสาวดาวเสด็จ นามมณี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางประภาส สีหานาม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิราพร สีภูงา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางจริยา เจริญสุข
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก