องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองม่วง บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองม่วง บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านโคกมอน หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านโคกมอน หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองม่วง บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.125-03 สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4 – บ้านโคกมอน หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.125-03 สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4 – บ้านโคกมอน หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หนองม่วง บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๕ บ่อ ตำบลป่าสังข์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๕ บ่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบลาดยางAsphaltic Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling)รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 125-๐๔ สายบ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๑ – บ้านร่องคำ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแบบลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ ๑๒๕-๐๔ สายบ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๑ – บ้านร่องคำหมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแบบลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ ๑๒๕-๐๔ สายบ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๑ – บ้านร่องคำหมู่ที่ ๓ ตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ 125-๐๔ สายบ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๑ – บ้านร่องคำหมู่ที่ 3 ตำบลป่าสังข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
61 - 80 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5