องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
chevron_right งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.ส.อ.สมยศ วงค์คำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 085-7726267
นายลือชัย สุวรรณที
พนักงานดับเพลิง
นายประจักษ์ บรรจง
พนักงานดับเพลิง
นายวชิรากรณ์ แสนมาตร
พนักงานดับเพลิง
นายชัชชัย โคตรทิพย์
พนักงานดับเพลิง
นายปรีญา ศรีภูงา
พนักงานดับเพลิง
นายวุฒิชัย กิมภา
พนักงานดับเพลิง
นายยุทธภูมิ ทำนา
พนักงานดับเพลิง
นายชัยวัฒน์ แสนมาตร
พนักงานดับเพลิง