องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/ygiu65 [21 กุมภาพันธ์ 2567]
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/ygiu65 [21 กุมภาพันธ์ 2567]
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [26 มกราคม 2567]
งานประเพณี กวนข้าวทิพย์ วัดบ้านหนองทุ่ม [27 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย [25 ตุลาคม 2566]
วันปิยมหาราช [23 ตุลาคม 2566]
ประเพณีบุญทอดเทียนโฮม วัดบ้านป่าสังข์ [15 ตุลาคม 2566]
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [13 ตุลาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ ครั้งที่ 4/2566 [25 กันยายน 2566]
ขอประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด "ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน" [8 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 46 รายการ)