องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [29 เมษายน 2566]
7 เม.ย.2566 พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 [7 เมษายน 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566 [20 มีนาคม 2566]
ประชุมภาคีเครือข่าย ตำบลป่าสังข์ ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 [13 กุมภาพันธ์ 2566]
14 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [14 มกราคม 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 วันที่ 9 มกราคม 2566 [9 มกราคม 2566]
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570) [23 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [23 สิงหาคม 2564]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ [3 มิถุนายน 2564]
วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ [4 พฤษภาคม 2564]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 29 รายการ)