องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ ครั้งที่ 4/2566 [25 กันยายน 2566]
ขอประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด "ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน" [8 กันยายน 2566]
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [7 กันยายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ [23 สิงหาคม 2566]
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมอำเภอจตุรพักตรพิมาน [12 สิงหาคม 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566 [3 สิงหาคม 2566]
12 สิงหาคม 66 วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [3 สิงหาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ [31 พฤษภาคม 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [29 เมษายน 2566]
7 เม.ย.2566 พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 [7 เมษายน 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 38 รายการ)