องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle ประวัติข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลคณะผู้บริหาร
- โครงสร้าง - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ มี 1 ส่วน 2 กอง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์