องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะกรรมการ
นายบุญทัน วงศ์อามาตย์
ประธานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0901935270
นายสวรรค์ มุมกลาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจำเริญ สีหานาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุภาพ ขันไชย
กรรมการ
นายเฉลิม บรรจง
กรรมการ
นายถวิล บุญพา
กรรมการ
นายวิทวัส ยันตะพันธ์
กรรมการ
นายสุวรรณ ขันธ์ทัพ
กรรมการ
นายจุมพล วงค์อินตา
กรรมการ
นายคมสรร สีลาวรรณ
กรรมการ
นายสังคม โหลนอก
กรรมการ