องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การจัดทำแนวปฏิบัติDos _ Don’ts
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ครับ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file กิจกรรม-๕-ส.
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
photo ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2