องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายบุญทัน วงศ์อามาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 090-1935270
นายสุวัฒน์ ราโช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 082-6979262
นายเสาร์ แสนมาตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 085-4633202
นายสมสี วงค์อินตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 099-0992353