messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ส.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ส.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ส.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ส.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 เม.ย.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
กิจกรรม-๕-ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ม.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ม.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ม.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 4 ม.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ม.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ครั้งแรก 3 ม.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ข่าวประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
41 - 60 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4