messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มี.ค.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ม.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ม.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 9 ม.ค.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ม.ค.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ม.ค.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธ.ค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธ.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ส.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
21 - 40 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4