ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ ตามโครงการบวงสรวงพระพรหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง