ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งเต็นท์สินค้า OTOP ตามโครงการบวงสรวงพระพรหม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง