ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถ ตามโครงการบวงสรวงพระพรหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง