ชื่อเรื่อง : จ้างตกแต่งร้านผลิตภัณฑ์(OTOP) โครงการบวงสรวงพระพรหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง