ชื่อเรื่อง : กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบมาตรฐานในการตรวจสอบ

ชื่อไฟล์ : bHmiUZ8Fri65610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้