ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของคณะบริหารวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายบุญทัน วงศ์อามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ เป็นประธานประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

ชื่อไฟล์ : announce7143_nLKiEhVMon40726.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_8ru6RtbMon40729.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_GKBowBNMon40732.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_UDygH3SMon40734.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_6OaytLWMon40737.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_Ff4JBPtMon40740.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_jKAyf2GMon40743.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_7OjolFNMon40746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_KbrmMotMon40749.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_8yRYPHDMon40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_MhwpKQVMon40755.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_MrrIFuGMon40758.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_iocW6cRMon40800.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_A0SD4VAMon40803.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_GZSBYLuMon40807.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_2X8CNclMon40811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce7143_WKrHttxMon40845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้