ชื่อเรื่อง : ราคากลางครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

ชื่อไฟล์ : announce3476_KzX3a0NMon32533.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce3476_j5RRLR8Mon32537.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce3476_UYiK7gTMon32540.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce3476_NVVJYjFMon32543.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce3476_UncKD9rMon32546.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce3476_ThaX2V3Mon32550.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce3476_6axOHh0Mon32553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce3476_AyLgSPWMon32556.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce3476_sW27K58Mon32559.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce3476_GJ2whK5Mon32602.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : announce3476_D7thiZgMon32605.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้