messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชั่น[28 พฤศจิกายน 2562]
22 กันยายน 2562 งานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม วัดบ้านป่าสังข์[22 กันยายน 2562]
โครงการ อบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสังข์ ปลอดโรค ปลอดภัย ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒[20 สิงหาคม 2562]
ประชุมสภาสมัญสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒[13 สิงหาคม 2562]
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒[12 สิงหาคม 2562]
อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ อบต.ป่าสังข์ พบประชาชน ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒[1 สิงหาคม 2562]
โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรัง[1 สิงหาคม 2562]
เช้าวันจันทร์ กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒[31 กรกฎาคม 2562]
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ วิทยาลัยผู้สูงอายุ[31 กรกฎาคม 2562]
๒๘ ก.ค.๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา[28 กรกฎาคม 2562]
1 2 3 4 5 31 - 40 (ทั้งหมด 47 รายการ)