messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์[24 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมภาคีเครือข่าย ตำบลป่าสังข์ ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566[13 กุมภาพันธ์ 2566]
14 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ[14 มกราคม 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 วันที่ 9 มกราคม 2566[9 มกราคม 2566]
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570)[23 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔[23 สิงหาคม 2564]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔[3 มิถุนายน 2564]
วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔[4 พฤษภาคม 2564]
26 มิถุนายน 62 วันต่อต้านยาเสพติด[26 มิถุนายน 2563]
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[25 กุมภาพันธ์ 2563]
1 2 3 4 5 21 - 30 (ทั้งหมด 47 รายการ)