messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด "ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน"[8 กันยายน 2566]
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566[7 กันยายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์[23 สิงหาคม 2566]
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมอำเภอจตุรพักตรพิมาน[12 สิงหาคม 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566[3 สิงหาคม 2566]
12 สิงหาคม 66 วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [3 สิงหาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์[31 พฤษภาคม 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[29 เมษายน 2566]
7 เม.ย.2566 พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566[7 เมษายน 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566[20 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 11 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ)