messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 53
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 57
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตืงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 41
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 48
แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2561 | เปิดอ่าน : 51
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2557 | เปิดอ่าน : 77
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1