messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง-มี.ค.65-ปีงบประมาณ-65 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง-ต.ค.64-ปีงบประมาณ-65 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1