องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติ-งบประมาณรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ข้อบัญญัติ-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ข้อบัญญัติ-รายงานประมาณการรายจ่าย-๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ข้อบัญญัติ-รายงานประมาณการรายจ่าย-๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แผนการจ่ายเงิน-พัฒนาชุมชน-2563
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผนการจ่ายเงิน-บริหารงานทั่วไป-2563
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แผนการจ่ายเงิน-งานป้องกันฯ-2563
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนการจ่ายเงิน-งานการศึกษา-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แผนการจ่ายเงิน-งานการเกษตร-2563
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
photo แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1